Rubriky
Blog o webové analytice

Úvaha o budoucnosti webové analytiky.

Myšlenkové cvičení na téma, co bude dál ve webové analytice za pár let a kam až to zajde.

Rubriky
Blog o Internetovém marketingu Blog o webové analytice

Úvaha nad reklamou bez cookies třetích stran, půjde bez toho kvalitně cílit reklamu?

Ano, jak to vidím já, uváha o tom jak to bude fungovat.

Rubriky
Blog o SEO - Optimalizace pro vyhledávače

Moje představa o budoucnosti #SERP (visual+voice)

Většinou bude zobrazen 1 výsledek #SEO #PPC nerozlišuje.