Ochrana osobních údajů a Cookies politika webu.

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s těmito webovými stránkami provozovanými Marek Lecián (dále jen „provozovatel“). Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které v mojich stránkách odkazuji.
Plné změní udělení souhlasu: „Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a detailní analýze návštěvnosti soubory cookie. Cookie vám vytvořím jen s vašim aktivním informovaným souhlasem a ten souhlas můžete i kdykoliv odvolat.“
„Uděluji souhlas společnosti Marek Lecián IČO: 02848074 Adresa: Plačkov 610, Holešov, 769 01 (dále správce), na dobu 3 roky, se zpracováním mých osobních údajů, které jsem poskytl. Beru na vědomí, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce dat provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce data o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat pomocí kontaktů na https://mareklecian.cz/kontakt/ . Správce hodlá takto získané údaje využívat především k zasílání sdělení spojených se svou stěžejní činností, jíž je webová analytika. Správce může tyto osobní údaje využívat také k zasílání marketingových sdělení (včetně služeb či zboží 3. stran), provádění statistických analýz a výzkumů anebo k přizpůsobování obsahu svých služeb (i s využitím technologie cookies); avšak nebude tyto údaje předávat nikomu dalšímu, nestanoví-li tak zvláštní zákony. “

Všeobecná pravidla

Provozovatel plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) prokazatelný souhlas.
Provozovatel neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se však netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například prostřednictvím e-mailu nebo při použití webového formuláře, kde je zřejmý souhlas s jejich použitím pro příslušný účel. Žádná informace, kterou poskytnete prostřednictvím webových stránek provozovatele, není bez Vašeho souhlasu zpřístupněna třetí straně a Úřad ji použije pouze pro účely, pro které jste ji poskytli.
Při zpracování osobních údajů Úřad dbá na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ukončení přístupu uživateli

Jako provozovatel těchto stránek si vyhrazují právo okamžitě ukončit Vaše užívání webové stránky nebo přístup na tuto stránku v případě, že se bude domnívat, že z Vaší strany došlo nebo dochází k porušování práv a/nebo oprávněných zájmů vůči mé osobě (Marek Lecián) či porušování příslušných právních předpisů, či v případě, že bude považovat Vaše chování na stránce za nevhodné či nepřijatelné v rozporu s dobrými mravy, zákony České republiky.
Kdo nesouhlasí s uvedenými podmínkami musí opustit tento web!

Změny

V případě jakýchkoli změn zásad ochrany soukromí budou změny uvedeny na této stránce.

Cookies

Tímto plníme naši informační povinnost v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Co je to cookies?

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Díky těmto informacím mohu pro vás vytvářet lepší obsah. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.
Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Jak cookies používáme?

Funkční

Tyto cookies pomáhají,stránce nastavit jazyky a další funkce a nevytváří unikátní ID. Slouží pro funkčnost webu a lepší uživatelský zážitek. Jejich blokování je možno snížit funkčnost celého webu.

Analytické a marketingové cookies

Tyto cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Používáme i nejrůznější služby našich partnerů, kteří rovněž používají cookies. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. Jde zejména o systémy pro doručování reklamy nebo analýzy návštěvnosti.
Ochrana soukromí a smluvní podmínky Google
My využíváme na Stránkách Google (Analytics, Adwords,Doubleclick), Vimeo a Youtube.

Souhlas s ukládáním cookies

Souhlas je prováděn pomocí popup okna, které se vám zobrazí, tedy pokud ho samy neblokujete nebo nejste bot. Bez souhlasu žádné cookie nevytvářím.
Pokud chcete souhlas odvolat, tak v patičce webu je tlačítko „Odvolání souhlasu s cookies“, po jeho zmáčknutí se smažou všechny cookies, localStorage a sessionStorage a vše se uvede do základního nastavení.

.