Rubriky
Blog o webové analytice

Úvaha o budoucnosti webové analytiky.

Myšlenkové cvičení na téma, co bude dál ve webové analytice za pár let a kam až to zajde.

Měření dat v prohlížeči

Data v prohlížečích uživatelů se nebudou sbírat synchronně [1], ale budou se ukládat k uživateli, do jeho privátního úložiště na úrovni subdomény/domény, do sandboxu. Jde to postavit už teď na PWA. Data se odešlou v balíku až po souhlasu s odesláním uživatelem (Opt-in) a to jen směrem k dané doméně a ne do reklamních systému. Pokud uživatel neschválí odeslání naměřených dat do týdne, tak se všechny naměřené data smažou a i pak bude jen omezený balík dat, co jde držet o uživateli, bude se muset šetřit s místem. Často se budou odesílat jen změny v datech. Prakticky je nesmysl, aby se s každým  analytickým hitem odesílala počet zobrazených barev nebo rozlišení monitoru. Typicky se rozdělí údaje na statické a dynamické v rámci dané úrovně. Příklad, balík nastavení zmiňovaného rozlišení, odešle se a udělá se kontrolní součet, pokud se nezmění, nebudou se data odesílat znova. Na stránce je info o stránce, opět udělá se jedenkrát detailní odeslaní dat a další data o tom co udělal uživatel na té samé stránce se už budou odesílat pouze s kontrolním součtem. Velikost balíku dat bude omezená a ořežou se všechny parametry a další osobní údaje. (Omezení PII a anonymizace přes ořezání unikátních znaků návštěvy) . Bonusová velikost půjde získat za zvýšené nastavené bezpečnosti webu. Cíle a další části analytiky budou často předpočítané už od uživatele, ale odesílat se bude finální shrnutí a ne samotné data. Bodou vyšší požadavky na zařízení, ale odesílaná data se omezí.

Data pro reklamní systémy

Pokud zde budou data pro reklamní systémy, tak je bude odesílat server (server-site měření) a ne uživatel. Majitel reklamního systému si už reálně nevymění paket s uživatelem (Sandbox), bude mít jen data vázané k uživateli, co bude mít klíč a ten bude moci kdykoliv zahodit. Pokud uživatel však bude hodný, prokáže se on sám stejným klíčem na dalším webu. ( Popis Privacy sandbox   Diskuze) Co je důležité i aktuální server-site měření bude omezeno, aktuálně to je o „obejití“ omezení skrz to, že se cookie odesílají přes HTTP hlavičky a nezakládají se přes Javascriptové API v prohlížeče. Už teď jde měřit i data pro reklamní systémy bez Javascriptu a uživatel nemá skoro obranu a proto se i toto zařízne. Co je zajímavé podle mě 1st party cookies zůstanou, ale prostě se na ně nedostane nikdo mimo doménu.

Osobní data nejsou zadarmo.

Uživatel za odesílání dat získá výhody navíc.
Uživatelé nedostanou hned za zapnutí měření slevu, ale musím mít dostatečně dat „nasbíraný kredit“ co jde za slevu vyměnit. Bude se cenit uživatel s více daty. Půjde mít násobič kreditu typu… mám propojený Linkedin a Facebook s tímto reklamním ID, poskytnu data navíc. Říkejme tomu „věrnostní systém reklamy s prvky gamifikace“ 🙂 . GDPR říká, že se nesmí dostávat výhoda za osobní údaje. Ale pokud se to to člověk podívá realisticky, tak sociální sítě prakticky prodávají osobní údaje v cíle a vydělávají už teď, že o vás ví více věcí etc. Jistě to je o úhlu pohledu a třeba pak i projde klička přes „věrnostní program“.

Enhanced data

Kromě těchto kvalitních ale nejistých osobních dat s napojením na reklamu (Javascript v prohlížeči), budou existovat data o server-site použití webu, přesná, ale ořezaná v detailech. Nebudou vázané na JavaScript a browser bude se jednat prakticky o analýzu „logů“. Bude statistika, kolik máme „data enhanced“ uživatelů.

Důsledky omezení na měření

Celkově to zrychlí weby a ořeže možnosti reklam a nástrojů třetích stran, vše se bude dít na first party straně, externí obsah bude přes cname záznam, každý nástroj bude hostován na subdoméně webu. Budou nástroje na automatizovanou správu Cname záznamů, budou se jen napojovat „konektory“.

Nákup data a prodej data na cílení reklamy

Pak by to mohl být nákup i prodej dat. Data pro reklamní cílení půjdou prodávat a kupovat. Majitel webu a reklamního propojení si bude moci zvolit jestli prodá všechna data reklamnímu systém a nebo jestli reklamní systém bude moci použít jen jeho data v rámci jeho domény a nikde jinde. Velká firma naopak spojí třeba 5 velkých webů do jednoho reklamního balíku a bude si interně cílit, ale nikdo jiný ani majitel reklamního systému nebude moci použít data o těchto uživatelích jinde. Dokonce bych viděl i na různou cenu těchto dat, člověk s vyšším příjmem bude mít vyšší cenu pro reklamní systém, bude mít vyšší Customer lifetime value , bude lukrativnější pro reklamu než méně příjmový uživatel internetu. To způsobí nerovnováhu, lidé s méně penězi  a lidé co si budou vážit soukromí, prostě nedostanou od reklamních systému odměny a budou platit obecně více. Ano, je to značně utopické, ale za kolik peněz vymění svoje osobní data? Kolik stojí to, že podle obsahu vašeho emailu hostovaného na velkém serveru firma nevyužije na cílí reklamy a bude jen váš?

Data budou hostované na doméně webu a ne v reklamním systému

Reklamní data budou uloženy v sandboxu (Docker) na Cname doméně, kde budou DB a API se kterým bude moci reklamní systém komunikovat, na úrovni na které uživatele cílit, ale data nebude mít reklamní systém přímo u sebe, budou decentralizované na těchto sandboxech. Hostovat se to bude v cloudu, na subdoméně webu.

Bude to drahý

Doteď majitelé Google Analytics „platili“ svými daty (GA i Google ads/ Doublick) a díky dobré integraci s reklamním systémem Google Ads, by šlo říci, že GA jsou akviziční nástroj pro Google Ads. Google Ads živí z 96% reklamy.  To co se stane je, že pokud z toho oříznete tyto integrace a odevzdávání dat, vznikne z toho placený nástroj. Google nemá povinnost ani jiné firmy zdarma dávat nástroj, na kterém nic nevydělají. A proto se bude vydělávat právě na hostování takových reklamních systému v Google cloudu. Majitelé webu budou opět tlačení do využití služeb, ale tentokrát snadnou integrací. Zaplatíte, připojíte Cname doménu a vše jede. A pěkně každý měsíc, budete platit dle objemu dat. Bude zde samozřejmě super malý objem dat zdarma a pak půjde měsíční poplatek s množstvím uživatelů nahoru.

Open-source spravovaný velkými firmami

Celkově tento systém sběru dat, API mezi uživatelem (prohlížečem) serverem webu a pak reklamním systémem by mělo být optimálně opensource. Aby si byli všechny reklamní systémy rovny ve smyslu sběru dat. Unifikovaný přístup jako sbírat a odesílat data do reklamních systému. Půjde pak i lépe řešit zobrazení reklamy koncovému uživateli, velké důvěryhodné systémy nebudou muset zobrazit reklamu, ale prostě si vezmou peníze za prodej cílení nebo % z ceny reklamy ikdyž reklamu prodá jiný reklamní systém. Tím pádem půjde prodávat svobodněji i přes několik různých systému, reklamní plocha a reklamou půjdou více vyprávět příběhy, jako už to teď umí programatic / RTB.

Samozřejmě je otázka, co si myslíte vy?

Tato úvaha je z části postavená na tom co už je možné měřit a stávajících možných budoucích limitech.

Článek vznikl původně na Facebooku, diskuze a post  je zde.

.