Rubriky
Blog o Internetovém marketingu Blog o webové analytice

Google Analytics – Tabulka všech dimenzí a metrik

Jelikož pohybuji delší dobu v analytice, tak v rámci vánoc uvolním pár skriptů atd.
První dárek je tabulka se všemi dimenzemi a metrikami Google Analytics.
Slouží k průzkumu a rychlému přehledu, co která proměnná znamená jaká další jsou ve stejné skupině, či z čeho se daná metrika počítá.Aneb není nad to to mít na jednom místě. Používám ji většinou při návrhu reportů na míru a aplikací.

Odkazy na stáhnutí tabulky

Tabulka v Google Spreadsheets
Export do TSV (oddělovač je tabulátor > doporučuji).
Export do CSV (oddělovač je čárla > nedoporučuji).
Export do XLSX

Google Spreadsheets verze – náhled

Verze na rychlé nakouknutí s vyhledáváním bez sloupce description

idtypedataTypegroupuiNameallowedInSegments_blockspring_typecalculation
idtypedataTypegroupuiNameallowedInSegments_blockspring_typecalculation
ga:userTypeDIMENSIONSTRINGUserUser TypeTRUEtext
ga:sessionCountDIMENSIONSTRINGUserCount of SessionsTRUEtext
ga:daysSinceLastSessionDIMENSIONSTRINGUserDays Since Last SessionTRUEtext
ga:userDefinedValueDIMENSIONSTRINGUserUser Defined ValueTRUEtext
ga:usersMETRICINTEGERUserUsersnumber
ga:newUsersMETRICINTEGERUserNew UsersTRUEnumber
ga:percentNewSessionsMETRICPERCENTUser% New Sessionsnumberga:newUsers / ga:sessions
ga:1dayUsersMETRICINTEGERUser1 Day Active Usersnumber
ga:7dayUsersMETRICINTEGERUser7 Day Active Usersnumber
ga:14dayUsersMETRICINTEGERUser14 Day Active Usersnumber
ga:30dayUsersMETRICINTEGERUser30 Day Active Usersnumber
ga:sessionDurationBucketDIMENSIONSTRINGSessionSession DurationTRUEtext
ga:sessionsMETRICINTEGERSessionSessionsTRUEnumber
ga:bouncesMETRICINTEGERSessionBouncesTRUEnumber
ga:bounceRateMETRICPERCENTSessionBounce Ratenumberga:bounces / ga:sessions
ga:sessionDurationMETRICTIMESessionSession DurationTRUEnumber
ga:avgSessionDurationMETRICTIMESessionAvg. Session Durationnumberga:sessionDuration / ga:sessions
ga:referralPathDIMENSIONSTRINGTraffic SourcesReferral PathTRUEtext
ga:fullReferrerDIMENSIONSTRINGTraffic SourcesFull Referrertext
ga:campaignDIMENSIONSTRINGTraffic SourcesCampaignTRUEtext
ga:sourceDIMENSIONSTRINGTraffic SourcesSourceTRUEtext
ga:mediumDIMENSIONSTRINGTraffic SourcesMediumTRUEtext
ga:sourceMediumDIMENSIONSTRINGTraffic SourcesSource / MediumTRUEtext
ga:keywordDIMENSIONSTRINGTraffic SourcesKeywordTRUEtext
ga:adContentDIMENSIONSTRINGTraffic SourcesAd ContentTRUEtext
ga:socialNetworkDIMENSIONSTRINGTraffic SourcesSocial Networktext
ga:hasSocialSourceReferralDIMENSIONSTRINGTraffic SourcesSocial Source Referraltext
ga:organicSearchesMETRICINTEGERTraffic SourcesOrganic Searchesnumber
ga:adGroupDIMENSIONSTRINGAdwordsAd GroupTRUEtext
ga:adSlotDIMENSIONSTRINGAdwordsAd SlotTRUEtext
ga:adDistributionNetworkDIMENSIONSTRINGAdwordsAd Distribution Networktext
ga:adMatchTypeDIMENSIONSTRINGAdwordsQuery Match Typetext
ga:adKeywordMatchTypeDIMENSIONSTRINGAdwordsKeyword Match Typetext
ga:adMatchedQueryDIMENSIONSTRINGAdwordsMatched Search Querytext
ga:adPlacementDomainDIMENSIONSTRINGAdwordsPlacement Domaintext
ga:adPlacementUrlDIMENSIONSTRINGAdwordsPlacement URLtext
ga:adFormatDIMENSIONSTRINGAdwordsAd Formattext
ga:adTargetingTypeDIMENSIONSTRINGAdwordsTargeting TypeTRUEtext
ga:adTargetingOptionDIMENSIONSTRINGAdwordsPlacement Typetext
ga:adDisplayUrlDIMENSIONSTRINGAdwordsDisplay URLtext
ga:adDestinationUrlDIMENSIONSTRINGAdwordsDestination URLtext
ga:adwordsCustomerIDDIMENSIONSTRINGAdwordsAdWords Customer IDtext
ga:adwordsCampaignIDDIMENSIONSTRINGAdwordsAdWords Campaign IDtext
ga:adwordsAdGroupIDDIMENSIONSTRINGAdwordsAdWords Ad Group IDtext
ga:adwordsCreativeIDDIMENSIONSTRINGAdwordsAdWords Creative IDtext
ga:adwordsCriteriaIDDIMENSIONSTRINGAdwordsAdWords Criteria IDtext
ga:impressionsMETRICINTEGERAdwordsImpressionsnumber
ga:adClicksMETRICINTEGERAdwordsClicksnumber
ga:adCostMETRICCURRENCYAdwordsCostnumber
ga:CPMMETRICCURRENCYAdwordsCPMnumberga:adCost / (ga:impressions / 1000)
ga:CPCMETRICCURRENCYAdwordsCPCnumberga:adCost / ga:adClicks
ga:CTRMETRICPERCENTAdwordsCTRnumberga:adClicks / ga:impressions
ga:costPerTransactionMETRICCURRENCYAdwordsCost per Transactionnumber(ga:adCost) / (ga:transactions)
ga:costPerGoalConversionMETRICCURRENCYAdwordsCost per Goal Conversionnumber(ga:adCost) / (ga:goalCompletionsAll)
ga:costPerConversionMETRICCURRENCYAdwordsCost per Conversionnumber(ga:adCost) / (ga:transactions + ga:goalCompletionsAll)
ga:RPCMETRICCURRENCYAdwordsRPCnumber(ga:transactionRevenue + ga:goalValueAll) / ga:adClicks
ga:ROASMETRICPERCENTAdwordsROASnumber(ga:transactionRevenue + ga:goalValueAll) / ga:adCost
ga:adQueryWordCountDIMENSIONSTRINGAdwordsQuery Word Counttext
ga:goalCompletionLocationDIMENSIONSTRINGGoal ConversionsGoal Completion Locationtext
ga:goalPreviousStep1DIMENSIONSTRINGGoal ConversionsGoal Previous Step – 1text
ga:goalPreviousStep2DIMENSIONSTRINGGoal ConversionsGoal Previous Step – 2text
ga:goalPreviousStep3DIMENSIONSTRINGGoal ConversionsGoal Previous Step – 3text
ga:goalXXStartsMETRICINTEGERGoal ConversionsGoal XX StartsTRUEnumber
ga:goalStartsAllMETRICINTEGERGoal ConversionsGoal StartsTRUEnumber
ga:goalXXCompletionsMETRICINTEGERGoal ConversionsGoal XX CompletionsTRUEnumber
ga:goalCompletionsAllMETRICINTEGERGoal ConversionsGoal CompletionsTRUEnumber
ga:goalXXValueMETRICCURRENCYGoal ConversionsGoal XX ValueTRUEnumber
ga:goalValueAllMETRICCURRENCYGoal ConversionsGoal ValueTRUEnumber
ga:goalValuePerSessionMETRICCURRENCYGoal ConversionsPer Session Goal Valuenumberga:goalValueAll / ga:sessions
ga:goalXXConversionRateMETRICPERCENTGoal ConversionsGoal XX Conversion Ratenumberga:goalXXCompletions / ga:sessions
ga:goalConversionRateAllMETRICPERCENTGoal ConversionsGoal Conversion Ratenumberga:goalCompletionsAll / ga:sessions
ga:goalXXAbandonsMETRICINTEGERGoal ConversionsGoal XX Abandoned Funnelsnumber(ga:goalXXStarts – ga:goalXXCompletions)
ga:goalAbandonsAllMETRICINTEGERGoal ConversionsAbandoned Funnelsnumber(ga:goalStartsAll – ga:goalCompletionsAll)
ga:goalXXAbandonRateMETRICPERCENTGoal ConversionsGoal XX Abandonment Ratenumber((ga:goalXXStarts – ga:goalXXCompletions)) / (ga:goalXXStarts)
ga:goalAbandonRateAllMETRICPERCENTGoal ConversionsTotal Abandonment Ratenumber((ga:goalStartsAll – ga:goalCompletionsAll)) / (ga:goalStartsAll)
ga:browserDIMENSIONSTRINGPlatform or DeviceBrowserTRUEtext
ga:browserVersionDIMENSIONSTRINGPlatform or DeviceBrowser VersionTRUEtext
ga:operatingSystemDIMENSIONSTRINGPlatform or DeviceOperating SystemTRUEtext
ga:operatingSystemVersionDIMENSIONSTRINGPlatform or DeviceOperating System VersionTRUEtext
ga:mobileDeviceBrandingDIMENSIONSTRINGPlatform or DeviceMobile Device BrandingTRUEtext
ga:mobileDeviceModelDIMENSIONSTRINGPlatform or DeviceMobile Device ModelTRUEtext
ga:mobileInputSelectorDIMENSIONSTRINGPlatform or DeviceMobile Input SelectorTRUEtext
ga:mobileDeviceInfoDIMENSIONSTRINGPlatform or DeviceMobile Device InfoTRUEtext
ga:mobileDeviceMarketingNameDIMENSIONSTRINGPlatform or DeviceMobile Device Marketing NameTRUEtext
ga:deviceCategoryDIMENSIONSTRINGPlatform or DeviceDevice CategoryTRUEtext
ga:continentDIMENSIONSTRINGGeo NetworkContinentTRUEtext
ga:subContinentDIMENSIONSTRINGGeo NetworkSub ContinentTRUEtext
ga:countryDIMENSIONSTRINGGeo NetworkCountryTRUEtext
ga:regionDIMENSIONSTRINGGeo NetworkRegionTRUEtext
ga:metroDIMENSIONSTRINGGeo NetworkMetroTRUEtext
ga:cityDIMENSIONSTRINGGeo NetworkCityTRUEtext
ga:latitudeDIMENSIONSTRINGGeo NetworkLatitudetext
ga:longitudeDIMENSIONSTRINGGeo NetworkLongitudetext
ga:networkDomainDIMENSIONSTRINGGeo NetworkNetwork DomainTRUEtext
ga:networkLocationDIMENSIONSTRINGGeo NetworkService ProviderTRUEtext
ga:flashVersionDIMENSIONSTRINGSystemFlash VersionTRUEtext
ga:javaEnabledDIMENSIONSTRINGSystemJava SupportTRUEtext
ga:languageDIMENSIONSTRINGSystemLanguageTRUEtext
ga:screenColorsDIMENSIONSTRINGSystemScreen ColorsTRUEtext
ga:sourcePropertyDisplayNameDIMENSIONSTRINGSystemSource Property Display NameTRUEtext
ga:sourcePropertyTrackingIdDIMENSIONSTRINGSystemSource Property Tracking IDTRUEtext
ga:screenResolutionDIMENSIONSTRINGSystemScreen ResolutionTRUEtext
ga:socialActivityEndorsingUrlDIMENSIONSTRINGSocial ActivitiesEndorsing URLtext
ga:socialActivityDisplayNameDIMENSIONSTRINGSocial ActivitiesDisplay Nametext
ga:socialActivityPostDIMENSIONSTRINGSocial ActivitiesSocial Activity Posttext
ga:socialActivityTimestampDIMENSIONSTRINGSocial ActivitiesSocial Activity Timestamptext
ga:socialActivityUserHandleDIMENSIONSTRINGSocial ActivitiesSocial User Handletext
ga:socialActivityUserPhotoUrlDIMENSIONSTRINGSocial ActivitiesUser Photo URLtext
ga:socialActivityUserProfileUrlDIMENSIONSTRINGSocial ActivitiesUser Profile URLtext
ga:socialActivityContentUrlDIMENSIONSTRINGSocial ActivitiesShared URLtext
ga:socialActivityTagsSummaryDIMENSIONSTRINGSocial ActivitiesSocial Tags Summarytext
ga:socialActivityActionDIMENSIONSTRINGSocial ActivitiesOriginating Social Actiontext
ga:socialActivityNetworkActionDIMENSIONSTRINGSocial ActivitiesSocial Network and Actiontext
ga:socialActivitiesMETRICINTEGERSocial ActivitiesData Hub Activitiesnumber
ga:hostnameDIMENSIONSTRINGPage TrackingHostnameTRUEtext
ga:pagePathDIMENSIONSTRINGPage TrackingPageTRUEtext
ga:pagePathLevel1DIMENSIONSTRINGPage TrackingPage path level 1text
ga:pagePathLevel2DIMENSIONSTRINGPage TrackingPage path level 2text
ga:pagePathLevel3DIMENSIONSTRINGPage TrackingPage path level 3text
ga:pagePathLevel4DIMENSIONSTRINGPage TrackingPage path level 4text
ga:pageTitleDIMENSIONSTRINGPage TrackingPage TitleTRUEtext
ga:landingPagePathDIMENSIONSTRINGPage TrackingLanding PageTRUEtext
ga:secondPagePathDIMENSIONSTRINGPage TrackingSecond Pagetext
ga:exitPagePathDIMENSIONSTRINGPage TrackingExit PageTRUEtext
ga:previousPagePathDIMENSIONSTRINGPage TrackingPrevious Page Pathtext
ga:pageDepthDIMENSIONSTRINGPage TrackingPage DepthTRUEtext
ga:pageValueMETRICCURRENCYPage TrackingPage Valuenumber
ga:entrancesMETRICINTEGERPage TrackingEntrancesTRUEnumber
ga:entranceRateMETRICPERCENTPage TrackingEntrances / Pageviewsnumberga:entrances / ga:pageviews
ga:pageviewsMETRICINTEGERPage TrackingPageviewsTRUEnumber
ga:pageviewsPerSessionMETRICFLOATPage TrackingPages / Sessionnumberga:pageviews / ga:sessions
ga:contentGroupUniqueViewsXXMETRICINTEGERContent GroupingUnique Views XXnumber
ga:uniquePageviewsMETRICINTEGERPage TrackingUnique PageviewsTRUEnumber
ga:timeOnPageMETRICTIMEPage TrackingTime on PageTRUEnumber
ga:avgTimeOnPageMETRICTIMEPage TrackingAvg. Time on Pagenumberga:timeOnPage / (ga:pageviews – ga:exits)
ga:exitsMETRICINTEGERPage TrackingExitsTRUEnumber
ga:exitRateMETRICPERCENTPage Tracking% Exitnumberga:exits / (ga:pageviews + ga:screenviews)
ga:searchUsedDIMENSIONSTRINGInternal SearchSite Search StatusTRUEtext
ga:searchKeywordDIMENSIONSTRINGInternal SearchSearch TermTRUEtext
ga:searchKeywordRefinementDIMENSIONSTRINGInternal SearchRefined KeywordTRUEtext
ga:searchCategoryDIMENSIONSTRINGInternal SearchSite Search CategoryTRUEtext
ga:searchStartPageDIMENSIONSTRINGInternal SearchStart Pagetext
ga:searchDestinationPageDIMENSIONSTRINGInternal SearchDestination Pagetext
ga:searchAfterDestinationPageDIMENSIONSTRINGInternal SearchSearch Destination PageTRUEtext
ga:searchResultViewsMETRICINTEGERInternal SearchResults Pageviewsnumber
ga:searchUniquesMETRICINTEGERInternal SearchTotal Unique SearchesTRUEnumber
ga:avgSearchResultViewsMETRICFLOATInternal SearchResults Pageviews / Searchnumberga:searchResultViews / ga:searchUniques
ga:searchSessionsMETRICINTEGERInternal SearchSessions with SearchTRUEnumber
ga:percentSessionsWithSearchMETRICPERCENTInternal Search% Sessions with Searchnumberga:searchSessions / ga:sessions
ga:searchDepthMETRICINTEGERInternal SearchSearch DepthTRUEnumber
ga:avgSearchDepthMETRICFLOATInternal SearchAverage Search Depthnumberga:searchDepth / ga:searchUniques
ga:searchRefinementsMETRICINTEGERInternal SearchSearch RefinementsTRUEnumber
ga:percentSearchRefinementsMETRICPERCENTInternal Search% Search Refinementsnumberga:searchRefinements / ga:searchResultViews
ga:searchDurationMETRICTIMEInternal SearchTime after SearchTRUEnumber
ga:avgSearchDurationMETRICTIMEInternal SearchTime after Searchnumberga:searchDuration / ga:searchUniques
ga:searchExitsMETRICINTEGERInternal SearchSearch ExitsTRUEnumber
ga:searchExitRateMETRICPERCENTInternal Search% Search Exitsnumberga:searchExits / ga:searchUniques
ga:searchGoalXXConversionRateMETRICPERCENTInternal SearchSite Search Goal XX Conversion Ratenumberga:goalXXCompletions / ga:searchUniques
ga:searchGoalConversionRateAllMETRICPERCENTInternal SearchSite Search Goal Conversion Ratenumberga:goalCompletionsAll / ga:searchUniques
ga:goalValueAllPerSearchMETRICCURRENCYInternal SearchPer Search Goal Valuenumberga:goalValueAll / ga:searchUniques
ga:pageLoadTimeMETRICINTEGERSite SpeedPage Load Time (ms)number
ga:pageLoadSampleMETRICINTEGERSite SpeedPage Load Samplenumber
ga:avgPageLoadTimeMETRICFLOATSite SpeedAvg. Page Load Time (sec)number(ga:pageLoadTime / ga:pageLoadSample / 1000)
ga:domainLookupTimeMETRICINTEGERSite SpeedDomain Lookup Time (ms)number
ga:avgDomainLookupTimeMETRICFLOATSite SpeedAvg. Domain Lookup Time (sec)number(ga:domainLookupTime / ga:speedMetricsSample / 1000)
ga:pageDownloadTimeMETRICINTEGERSite SpeedPage Download Time (ms)number
ga:avgPageDownloadTimeMETRICFLOATSite SpeedAvg. Page Download Time (sec)number(ga:pageDownloadTime / ga:speedMetricsSample / 1000)
ga:redirectionTimeMETRICINTEGERSite SpeedRedirection Time (ms)number
ga:avgRedirectionTimeMETRICFLOATSite SpeedAvg. Redirection Time (sec)number(ga:redirectionTime / ga:speedMetricsSample / 1000)
ga:serverConnectionTimeMETRICINTEGERSite SpeedServer Connection Time (ms)number
ga:avgServerConnectionTimeMETRICFLOATSite SpeedAvg. Server Connection Time (sec)number(ga:serverConnectionTime / ga:speedMetricsSample / 1000)
ga:serverResponseTimeMETRICINTEGERSite SpeedServer Response Time (ms)number
ga:avgServerResponseTimeMETRICFLOATSite SpeedAvg. Server Response Time (sec)number(ga:serverResponseTime / ga:speedMetricsSample / 1000)
ga:speedMetricsSampleMETRICINTEGERSite SpeedSpeed Metrics Samplenumber
ga:domInteractiveTimeMETRICINTEGERSite SpeedDocument Interactive Time (ms)number
ga:avgDomInteractiveTimeMETRICFLOATSite SpeedAvg. Document Interactive Time (sec)number(ga:domInteractiveTime / ga:domLatencyMetricsSample / 1000)
ga:domContentLoadedTimeMETRICINTEGERSite SpeedDocument Content Loaded Time (ms)number
ga:avgDomContentLoadedTimeMETRICFLOATSite SpeedAvg. Document Content Loaded Time (sec)number(ga:domContentLoadedTime / ga:domLatencyMetricsSample / 1000)
ga:domLatencyMetricsSampleMETRICINTEGERSite SpeedDOM Latency Metrics Samplenumber
ga:appInstallerIdDIMENSIONSTRINGApp TrackingApp Installer IDTRUEtext
ga:appVersionDIMENSIONSTRINGApp TrackingApp VersionTRUEtext
ga:appNameDIMENSIONSTRINGApp TrackingApp NameTRUEtext
ga:appIdDIMENSIONSTRINGApp TrackingApp IDTRUEtext
ga:screenNameDIMENSIONSTRINGApp TrackingScreen NameTRUEtext
ga:screenDepthDIMENSIONSTRINGApp TrackingScreen DepthTRUEtext
ga:landingScreenNameDIMENSIONSTRINGApp TrackingLanding ScreenTRUEtext
ga:exitScreenNameDIMENSIONSTRINGApp TrackingExit ScreenTRUEtext
ga:screenviewsMETRICINTEGERApp TrackingScreen ViewsTRUEnumber
ga:uniqueScreenviewsMETRICINTEGERApp TrackingUnique Screen ViewsTRUEnumber
ga:screenviewsPerSessionMETRICFLOATApp TrackingScreens / Sessionnumberga:screenviews / ga:sessions
ga:timeOnScreenMETRICTIMEApp TrackingTime on ScreenTRUEnumber
ga:avgScreenviewDurationMETRICTIMEApp TrackingAvg. Time on Screennumber
ga:eventCategoryDIMENSIONSTRINGEvent TrackingEvent CategoryTRUEtext
ga:eventActionDIMENSIONSTRINGEvent TrackingEvent ActionTRUEtext
ga:eventLabelDIMENSIONSTRINGEvent TrackingEvent LabelTRUEtext
ga:totalEventsMETRICINTEGEREvent TrackingTotal EventsTRUEnumber
ga:uniqueEventsMETRICINTEGEREvent TrackingUnique Eventsnumber
ga:eventValueMETRICINTEGEREvent TrackingEvent ValueTRUEnumber
ga:avgEventValueMETRICFLOATEvent TrackingAvg. Valuenumberga:eventValue / ga:totalEvents
ga:sessionsWithEventMETRICINTEGEREvent TrackingSessions with EventTRUEnumber
ga:eventsPerSessionWithEventMETRICFLOATEvent TrackingEvents / Session with Eventnumberga:totalEvents / ga:sessionsWithEvent
ga:transactionIdDIMENSIONSTRINGEcommerceTransaction IDTRUEtext
ga:affiliationDIMENSIONSTRINGEcommerceAffiliationTRUEtext
ga:sessionsToTransactionDIMENSIONSTRINGEcommerceSessions to TransactionTRUEtext
ga:daysToTransactionDIMENSIONSTRINGEcommerceDays to TransactionTRUEtext
ga:productSkuDIMENSIONSTRINGEcommerceProduct SKUTRUEtext
ga:productNameDIMENSIONSTRINGEcommerceProductTRUEtext
ga:productCategoryDIMENSIONSTRINGEcommerceProduct CategoryTRUEtext
ga:currencyCodeDIMENSIONSTRINGEcommerceCurrency Codetext
ga:transactionsMETRICINTEGEREcommerceTransactionsTRUEnumber
ga:transactionsPerSessionMETRICPERCENTEcommerceEcommerce Conversion Ratenumberga:transactions / ga:sessions
ga:transactionRevenueMETRICCURRENCYEcommerceRevenueTRUEnumber
ga:revenuePerTransactionMETRICCURRENCYEcommerceAverage Order Valuenumberga:transactionRevenue / ga:transactions
ga:transactionRevenuePerSessionMETRICCURRENCYEcommercePer Session Valuenumberga:transactionRevenue / ga:sessions
ga:transactionShippingMETRICCURRENCYEcommerceShippingTRUEnumber
ga:transactionTaxMETRICCURRENCYEcommerceTaxTRUEnumber
ga:totalValueMETRICCURRENCYEcommerceTotal Valuenumber(ga:transactionRevenue + ga:goalValueAll)
ga:itemQuantityMETRICINTEGEREcommerceQuantityTRUEnumber
ga:uniquePurchasesMETRICINTEGEREcommerceUnique PurchasesTRUEnumber
ga:revenuePerItemMETRICCURRENCYEcommerceAverage Pricenumberga:itemRevenue / ga:itemQuantity
ga:itemRevenueMETRICCURRENCYEcommerceProduct RevenueTRUEnumber
ga:itemsPerPurchaseMETRICFLOATEcommerceAverage QTYnumberga:itemQuantity / ga:uniquePurchases
ga:localTransactionRevenueMETRICCURRENCYEcommerceLocal Revenuenumber
ga:localTransactionShippingMETRICCURRENCYEcommerceLocal Shippingnumber
ga:localTransactionTaxMETRICCURRENCYEcommerceLocal Taxnumber
ga:localItemRevenueMETRICCURRENCYEcommerceLocal Product RevenueTRUEnumber
ga:socialInteractionNetworkDIMENSIONSTRINGSocial InteractionsSocial Sourcetext
ga:socialInteractionActionDIMENSIONSTRINGSocial InteractionsSocial Actiontext
ga:socialInteractionNetworkActionDIMENSIONSTRINGSocial InteractionsSocial Source and Actiontext
ga:socialInteractionTargetDIMENSIONSTRINGSocial InteractionsSocial Entitytext
ga:socialEngagementTypeDIMENSIONSTRINGSocial InteractionsSocial Typetext
ga:socialInteractionsMETRICINTEGERSocial InteractionsSocial Actionsnumber
ga:uniqueSocialInteractionsMETRICINTEGERSocial InteractionsUnique Social Actionsnumber
ga:socialInteractionsPerSessionMETRICFLOATSocial InteractionsActions Per Social Sessionnumberga:socialInteractions / ga:uniqueSocialInteractions
ga:userTimingCategoryDIMENSIONSTRINGUser TimingsTiming CategoryTRUEtext
ga:userTimingLabelDIMENSIONSTRINGUser TimingsTiming LabelTRUEtext
ga:userTimingVariableDIMENSIONSTRINGUser TimingsTiming VariableTRUEtext
ga:userTimingValueMETRICINTEGERUser TimingsUser Timing (ms)number
ga:userTimingSampleMETRICINTEGERUser TimingsUser Timing Samplenumber
ga:avgUserTimingValueMETRICFLOATUser TimingsAvg. User Timing (sec)number(ga:userTimingValue / ga:userTimingSample / 1000)
ga:exceptionDescriptionDIMENSIONSTRINGExceptionsException DescriptionTRUEtext
ga:exceptionsMETRICINTEGERExceptionsExceptionsTRUEnumber
ga:exceptionsPerScreenviewMETRICPERCENTExceptionsExceptions / Screennumberga:exceptions / ga:screenviews
ga:fatalExceptionsMETRICINTEGERExceptionsCrashesTRUEnumber
ga:fatalExceptionsPerScreenviewMETRICPERCENTExceptionsCrashes / Screennumberga:fatalExceptions / ga:screenviews
ga:experimentIdDIMENSIONSTRINGContent ExperimentsExperiment IDTRUEtext
ga:experimentVariantDIMENSIONSTRINGContent ExperimentsVariationTRUEtext
ga:dimensionXXDIMENSIONSTRINGCustom Variables or ColumnsCustom Dimension XXTRUEtext
ga:customVarNameXXDIMENSIONSTRINGCustom Variables or ColumnsCustom Variable (Key XX)TRUEtext
ga:metricXXMETRICINTEGERCustom Variables or ColumnsCustom Metric XX ValueTRUEnumber
ga:customVarValueXXDIMENSIONSTRINGCustom Variables or ColumnsCustom Variable (Value XX)TRUEtext
ga:dateDIMENSIONSTRINGTimeDatetext
ga:yearDIMENSIONSTRINGTimeYeartext
ga:monthDIMENSIONSTRINGTimeMonth of the yeartext
ga:weekDIMENSIONSTRINGTimeWeek of the Yeartext
ga:dayDIMENSIONSTRINGTimeDay of the monthtext
ga:hourDIMENSIONSTRINGTimeHourTRUEtext
ga:minuteDIMENSIONSTRINGTimeMinuteTRUEtext
ga:nthMonthDIMENSIONSTRINGTimeMonth Indextext
ga:nthWeekDIMENSIONSTRINGTimeWeek Indextext
ga:nthDayDIMENSIONSTRINGTimeDay Indextext
ga:nthMinuteDIMENSIONSTRINGTimeMinute Indextext
ga:dayOfWeekDIMENSIONSTRINGTimeDay of Weektext
ga:dayOfWeekNameDIMENSIONSTRINGTimeDay of Week Nametext
ga:dateHourDIMENSIONSTRINGTimeHour of Daytext
ga:yearMonthDIMENSIONSTRINGTimeMonth of Yeartext
ga:yearWeekDIMENSIONSTRINGTimeWeek of Yeartext
ga:isoWeekDIMENSIONSTRINGTimeISO Week of the Yeartext
ga:isoYearDIMENSIONSTRINGTimeISO Yeartext
ga:isoYearIsoWeekDIMENSIONSTRINGTimeISO Week of ISO Yeartext
ga:dcmClickAdDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Ad (GA Model)text
ga:dcmClickAdIdDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Ad ID (GA Model)text
ga:dcmClickAdTypeDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Ad Type (GA Model)text
ga:dcmClickAdTypeIdDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Ad Type IDtext
ga:dcmClickAdvertiserDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Advertiser (GA Model)text
ga:dcmClickAdvertiserIdDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Advertiser ID (GA Model)text
ga:dcmClickCampaignDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Campaign (GA Model)text
ga:dcmClickCampaignIdDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Campaign ID (GA Model)text
ga:dcmClickCreativeIdDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Creative ID (GA Model)text
ga:dcmClickCreativeDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Creative (GA Model)text
ga:dcmClickRenderingIdDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Rendering ID (GA Model)text
ga:dcmClickCreativeTypeDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Creative Type (GA Model)text
ga:dcmClickCreativeTypeIdDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Creative Type ID (GA Model)text
ga:dcmClickCreativeVersionDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Creative Version (GA Model)text
ga:dcmClickSiteDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Site (GA Model)text
ga:dcmClickSiteIdDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Site ID (GA Model)text
ga:dcmClickSitePlacementDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Placement (GA Model)text
ga:dcmClickSitePlacementIdDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Placement ID (GA Model)text
ga:dcmClickSpotIdDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Floodlight Configuration ID (GA Model)text
ga:dcmFloodlightActivityDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Activitytext
ga:dcmFloodlightActivityAndGroupDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Activity and Grouptext
ga:dcmFloodlightActivityGroupDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Activity Grouptext
ga:dcmFloodlightActivityGroupIdDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Activity Group IDtext
ga:dcmFloodlightActivityIdDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Activity IDtext
ga:dcmFloodlightAdvertiserIdDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Advertiser IDtext
ga:dcmFloodlightSpotIdDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Floodlight Configuration IDtext
ga:dcmLastEventAdDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Adtext
ga:dcmLastEventAdIdDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Ad ID (DFA Model)text
ga:dcmLastEventAdTypeDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Ad Type (DFA Model)text
ga:dcmLastEventAdTypeIdDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Ad Type ID (DFA Model)text
ga:dcmLastEventAdvertiserDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Advertiser (DFA Model)text
ga:dcmLastEventAdvertiserIdDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Advertiser ID (DFA Model)text
ga:dcmLastEventAttributionTypeDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Attribution Type (DFA Model)text
ga:dcmLastEventCampaignDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Campaign (DFA Model)text
ga:dcmLastEventCampaignIdDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Campaign ID (DFA Model)text
ga:dcmLastEventCreativeIdDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Creative ID (DFA Model)text
ga:dcmLastEventCreativeDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Creative (DFA Model)text
ga:dcmLastEventRenderingIdDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Rendering ID (DFA Model)text
ga:dcmLastEventCreativeTypeDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Creative Type (DFA Model)text
ga:dcmLastEventCreativeTypeIdDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Creative Type ID (DFA Model)text
ga:dcmLastEventCreativeVersionDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Creative Version (DFA Model)text
ga:dcmLastEventSiteDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Site (DFA Model)text
ga:dcmLastEventSiteIdDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Site ID (DFA Model)text
ga:dcmLastEventSitePlacementDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Placement (DFA Model)text
ga:dcmLastEventSitePlacementIdDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Placement ID (DFA Model)text
ga:dcmLastEventSpotIdDIMENSIONSTRINGDoubleClick Campaign ManagerDFA Floodlight Configuration ID (DFA Model)text
ga:dcmFloodlightQuantityMETRICINTEGERDoubleClick Campaign ManagerDFA Conversionsnumber
ga:dcmFloodlightRevenueMETRICCURRENCYDoubleClick Campaign ManagerDFA Revenuenumber
ga:landingContentGroupXXDIMENSIONSTRINGContent GroupingLanding Page Group XXTRUEtext
ga:previousContentGroupXXDIMENSIONSTRINGContent GroupingPrevious Page Group XXTRUEtext
ga:contentGroupXXDIMENSIONSTRINGContent GroupingPage Group XXTRUEtext
ga:userAgeBracketDIMENSIONSTRINGAudienceAgetext
ga:userGenderDIMENSIONSTRINGAudienceGendertext
ga:interestOtherCategoryDIMENSIONSTRINGAudienceOther Categorytext
ga:interestAffinityCategoryDIMENSIONSTRINGAudienceAffinity Category (reach)text
ga:interestInMarketCategoryDIMENSIONSTRINGAudienceIn-Market Segmenttext
ga:adsenseRevenueMETRICCURRENCYAdsenseAdSense RevenueTRUEnumber
ga:adsenseAdUnitsViewedMETRICINTEGERAdsenseAdSense Ad Units ViewedTRUEnumber
ga:adsenseAdsViewedMETRICINTEGERAdsenseAdSense ImpressionsTRUEnumber
ga:adsenseAdsClicksMETRICINTEGERAdsenseAdSense Ads ClickedTRUEnumber
ga:adsensePageImpressionsMETRICINTEGERAdsenseAdSense Page ImpressionsTRUEnumber
ga:adsenseCTRMETRICPERCENTAdsenseAdSense CTRnumberga:adsenseAdsClicks/ga:adsensePageImpressions
ga:adsenseECPMMETRICCURRENCYAdsenseAdSense eCPMnumberga:adsenseRevenue/(ga:adsensePageImpressions/1000)
ga:adsenseExitsMETRICINTEGERAdsenseAdSense ExitsTRUEnumber
ga:adsenseViewableImpressionPercentMETRICPERCENTAdsenseAdSense Viewable Impression %number
ga:adsenseCoverageMETRICPERCENTAdsenseAdSense Coveragenumber
ga:adxImpressionsMETRICINTEGERAd ExchangeAdX ImpressionsTRUEnumber
ga:adxCoverageMETRICPERCENTAd ExchangeAdX Coveragenumber
ga:adxMonetizedPageviewsMETRICINTEGERAd ExchangeAdX Monetized PageviewsTRUEnumber
ga:adxImpressionsPerSessionMETRICFLOATAd ExchangeAdX Impressions / Sessionnumber
ga:adxViewableImpressionsPercentMETRICPERCENTAd ExchangeAdX Viewable Impressions %number
ga:adxClicksMETRICINTEGERAd ExchangeAdX ClicksTRUEnumber
ga:adxCTRMETRICPERCENTAd ExchangeAdX CTRnumber
ga:adxRevenueMETRICCURRENCYAd ExchangeAdX RevenueTRUEnumber
ga:adxRevenuePer1000SessionsMETRICCURRENCYAd ExchangeAdX Revenue / 1000 Sessionsnumber
ga:adxECPMMETRICCURRENCYAd ExchangeAdX eCPMnumber
ga:campaignCodeDIMENSIONSTRINGTraffic SourcesCampaign Codetext
ga:channelGroupingDIMENSIONSTRINGChannel GroupingDefault Channel GroupingTRUEtext
ga:checkoutOptionsDIMENSIONSTRINGEcommerceCheckout OptionsTRUEtext
ga:cityIdDIMENSIONSTRINGGeo NetworkCity IDFALSEtext
ga:correlationModelIdDIMENSIONSTRINGRelated ProductsCorrelation Model IDtext
ga:countryIsoCodeDIMENSIONSTRINGGeo NetworkCountry ISO CodeFALSEtext
ga:dataSourceDIMENSIONSTRINGPlatform or DeviceData SourceTRUEtext
ga:internalPromotionCreativeDIMENSIONSTRINGEcommerceInternal Promotion CreativeTRUEtext
ga:internalPromotionIdDIMENSIONSTRINGEcommerceInternal Promotion IDTRUEtext
ga:internalPromotionNameDIMENSIONSTRINGEcommerceInternal Promotion NameTRUEtext
ga:internalPromotionPositionDIMENSIONSTRINGEcommerceInternal Promotion PositionTRUEtext
ga:isTrueViewVideoAdDIMENSIONSTRINGAdwordsTrueView Video Adtext
ga:nthHourDIMENSIONSTRINGTimeHour Indextext
ga:orderCouponCodeDIMENSIONSTRINGEcommerceOrder Coupon CodeTRUEtext
ga:productBrandDIMENSIONSTRINGEcommerceProduct BrandTRUEtext
ga:productCategoryHierarchyDIMENSIONSTRINGEcommerceProduct Category (Enhanced Ecommerce)TRUEtext
ga:productCategoryLevelXXDIMENSIONSTRINGEcommerceProduct Category Level XXTRUEtext
ga:productCouponCodeDIMENSIONSTRINGEcommerceProduct Coupon CodeTRUEtext
ga:productListNameDIMENSIONSTRINGEcommerceProduct List NameTRUEtext
ga:productListPositionDIMENSIONSTRINGEcommerceProduct List PositionTRUEtext
ga:productVariantDIMENSIONSTRINGEcommerceProduct VariantTRUEtext
ga:queryProductIdDIMENSIONSTRINGRelated ProductsQueried Product IDtext
ga:queryProductNameDIMENSIONSTRINGRelated ProductsQueried Product Nametext
ga:queryProductVariationDIMENSIONSTRINGRelated ProductsQueried Product Variationtext
ga:regionIdDIMENSIONSTRINGGeo NetworkRegion IDFALSEtext
ga:regionIsoCodeDIMENSIONSTRINGGeo NetworkRegion ISO CodeFALSEtext
ga:relatedProductIdDIMENSIONSTRINGRelated ProductsRelated Product IDtext
ga:relatedProductNameDIMENSIONSTRINGRelated ProductsRelated Product Nametext
ga:relatedProductVariationDIMENSIONSTRINGRelated ProductsRelated Product Variationtext
ga:shoppingStageDIMENSIONSTRINGEcommerceShopping StageTRUEtext
ga:subContinentCodeDIMENSIONSTRINGGeo NetworkSub Continent Codetext
ga:buyToDetailRateMETRICPERCENTEcommerceBuy-to-Detail Ratenumber
ga:cartToDetailRateMETRICPERCENTEcommerceCart-to-Detail Ratenumber
ga:correlationScoreMETRICCURRENCYRelated ProductsCorrelation Scorenumber
ga:dcmCPCMETRICCURRENCYDoubleClick Campaign ManagerDFA CPCnumber
ga:dcmCTRMETRICPERCENTDoubleClick Campaign ManagerDFA CTRnumber
ga:dcmClicksMETRICINTEGERDoubleClick Campaign ManagerDFA Clicksnumber
ga:dcmCostMETRICCURRENCYDoubleClick Campaign ManagerDFA Costnumber
ga:dcmImpressionsMETRICINTEGERDoubleClick Campaign ManagerDFA Impressionsnumber
ga:dcmROASMETRICPERCENTDoubleClick Campaign ManagerDFA ROASnumber
ga:dcmRPCMETRICCURRENCYDoubleClick Campaign ManagerDFA RPCnumber
ga:hitsMETRICINTEGERSessionHitsTRUEnumber
ga:internalPromotionCTRMETRICPERCENTEcommerceInternal Promotion CTRnumberga:internalPromotionClicks / ga:internalPromotionViews
ga:internalPromotionClicksMETRICINTEGEREcommerceInternal Promotion ClicksTRUEnumber
ga:internalPromotionViewsMETRICINTEGEREcommerceInternal Promotion ViewsTRUEnumber
ga:localProductRefundAmountMETRICCURRENCYEcommerceLocal Product Refund AmountTRUEnumber
ga:localRefundAmountMETRICCURRENCYEcommerceLocal Refund AmountTRUEnumber
ga:productAddsToCartMETRICINTEGEREcommerceProduct Adds To CartTRUEnumber
ga:productCheckoutsMETRICINTEGEREcommerceProduct CheckoutsTRUEnumber
ga:productDetailViewsMETRICINTEGEREcommerceProduct Detail ViewsTRUEnumber
ga:productListCTRMETRICPERCENTEcommerceProduct List CTRnumberga:productListClicks / ga:productListViews
ga:productListClicksMETRICINTEGEREcommerceProduct List ClicksTRUEnumber
ga:productListViewsMETRICINTEGEREcommerceProduct List ViewsTRUEnumber
ga:productRefundAmountMETRICCURRENCYEcommerceProduct Refund AmountTRUEnumber
ga:productRefundsMETRICINTEGEREcommerceProduct RefundsTRUEnumber
ga:productRemovesFromCartMETRICINTEGEREcommerceProduct Removes From CartTRUEnumber
ga:productRevenuePerPurchaseMETRICCURRENCYEcommerceProduct Revenue per Purchasenumberga:itemRevenue / ga:uniquePurchases
ga:quantityAddedToCartMETRICINTEGEREcommerceQuantity Added To CartTRUEnumber
ga:quantityCheckedOutMETRICINTEGEREcommerceQuantity Checked OutTRUEnumber
ga:quantityRefundedMETRICINTEGEREcommerceQuantity RefundedTRUEnumber
ga:quantityRemovedFromCartMETRICINTEGEREcommerceQuantity Removed From CartTRUEnumber
ga:queryProductQuantityMETRICINTEGERRelated ProductsQueried Product Quantitynumber
ga:refundAmountMETRICCURRENCYEcommerceRefund AmountTRUEnumber
ga:relatedProductQuantityMETRICINTEGERRelated ProductsRelated Product Quantitynumber
ga:revenuePerUserMETRICCURRENCYEcommerceRevenue per UserFALSEnumber
ga:sessionsPerUserMETRICFLOATUserNumber of Sessions per UserFALSEnumber
ga:totalRefundsMETRICINTEGEREcommerceRefundsTRUEnumber
ga:transactionsPerUserMETRICFLOATEcommerceTransactions per UserFALSEnumber
.

1 komentář u „Google Analytics – Tabulka všech dimenzí a metrik“

Napsat komentář