Rubriky
Blog o Internetovém marketingu Blog o webové analytice

Proměnné Google tag manager díl č.3 – Obsah meta data typu property pro seskupení obsahu v Google Analytics

V předchozím díle jsme si ukázali jednoduchou extrakci dat z hlavičky, teď se podíváme na další hodnoty které se tahají z property.

<meta property="article:section" content="Analýzy" />

V čemu to slouží?

V property jsou typicky uloženy více věci týkající se sociálních sítí a daného obsahu stránky. Ukázkou může být autor článku, štítky článku/produktu, jeho cena, odkaz na jeho obrázek, popisek pro sociální sítě nebo třeba i cena výrobku. Tyto data lze jednoduše získat z hlavičky aniž bychom si je museli složitě parsovat z obsah nebo dávat do datové vrstvy, což se děje často duplicitně . Omezuje se tím i velikost odesílaných dat do datové vrstvy.

Vytvoření proměnné:

Meta data z article:section

Jednoduchá data v jednom řádku začínající

<meta property=

Název: document.head.meta.article.section
Výběr typu: Vlastní kód JavaScript
Konfigurace proměnné: Vlastní kód JavaScript

function () { 
 try { 
 	 var metas = document.getElementsByTagName('meta'); 
	  for (i=0; i<metas.length; i++) { 
     if (metas[i].getAttribute("property") == "article:section") { 
 	    return metas[i].getAttribute("content"); 
 	   } 
	  } 
  return;
 } 
 catch(e) {} 
 return;
}

Výstup:

Vrátí hodnotu vybrané proměnné v tomto případě Analýzy a pokud nic nenajde vrátí prázdnou hodnotu.
Pokud uživatel nepoužívá moderní prohlížeč, tak je hodnota prázdná. Seznam podporovaných prohlížečů je na konci stránky.

Alternativní obsah:

article:section můžete prohodit třeba za product:price:amount a tu využít při nastavování produktového dynamického remarketing aniž by jste měli datovou vrstvu nebo by jste složitě parsovali hodnotu z obsahu.

<meta property="og:type" content="product" />
<meta property="og:locale" content="cs_CZ" />
<meta property="og:title" content="Váš krásný krátký popisek" />
<meta property="og:url" content="Vaše kanonická url k produktu" />
<meta property="og:description" content="Váš popis stránky" />
<meta property="og:image" content="http://shop.com/cestakorbrazku.jpg" />
<meta property="product:price:amount" content="1090" />
<meta property="product:price:currency" content="CZK" />
<meta property="article:author" content="odkaz na váš fb" />
<meta property="article:published_time" content="2015-06-17T00:10:11+00:00" />
<meta property="article:modified_time" content="2015-06-17T11:19:34+00:00" />
<meta property="article:publisher" content="vaše fb url" />

Meta data z article:tag

Složitější data z více řádku typicky štítky, atd. začínající

<meta property=

Název: document.head.meta.article-tag
Výběr typu: Vlastní kód JavaScript
Konfigurace proměnné: Vlastní kód JavaScript

function () {
	try { 
		var metas = document.getElementsByTagName('meta'); 
		var array = [];
		for (i=0; i<metas.length; i++){ 
			if (metas[i].getAttribute("property") == "article:tag") 
				{array.push( metas[i].getAttribute("content"));}} 
  	return array.toString();
  }
 catch(e) {} 
 return;
}}

Využití:

Obsah této proměnné odešlete jako seskupení obsahu v GTM u tagu GA pageview all pages
Další nastavení > skupina obsahu
Číslo > Vámi zvolení číslo, obvykle dávám na 5 (nastavuje se v GA správce > Seskupení obsahu)
Skupina obsahu >

{{document.head.meta.article.section}}

Samozřejmě tyto data můžete využít v ecommerce, vlastních dimenzích a metrikách, při vytváření vlastních skriptů atd.

Na jaké otázky mi mohou tyto data pomoci odpovědět?

Jaký autor má nejčtenější články? article:author
Který typ obsahu mají uživatele nejraději? article:section, article:tag
Čtou návštěvníci mích stránek i starý obsah? article:modified_time a published_time
Jakou uživatelé mají nastavenou měnu? product:price:currency
Jaké jsou neúspěšnější titulky a popisky na sociálních sítích? og:title og:description

 

Podpora v prohlížečích

ChromeInternet ExplorerFirefoxSafariOpera
1.06.03.03.09.5

 

Jaké by jste chtěli další skripty? Napište si do komentářů…

.

Napsat komentář