Rubriky
Blog o webové analytice

Google Tag manager proměnná: Seznam všech proběhlých eventů

Někdy v Google tag manageru potřebujete se podívat do historie co se už stalo a podle toho udělat různé podmínky a pro jsem napsal několik proměnných.

GTM proměnné jsou tipu „Custom JavaScript“.

gtm.event.list.join

function(){ return window.dataLayer.map(function(prod) { return prod.event; }).join(" ")}
verze bez funkce map

function(){
 result="";
 for (var i = 0, len = window.dataLayer.length; i < len; i++)
    {if(window.dataLayer[i].event) 
       result=result+' '+window.dataLayer[i].event;} 
 return result.trim()}

Co to je?
List všech eventů co se stal no se stal na dané stránce.

gtm.event.list.join unique

function(){return window.dataLayer.map(function(prod){ return prod.event; }).filter(function(elem, index, self){return index == self.indexOf(elem);}).join(" ").trim();}
Co to je?
List všech eventů co se stal no se stal na dané stránce odfiltrovaný jen na unikátní události.
Příklad použití:
Chci odpálit na značku a chci aby to bylo po načtením DOM (gtm.dom) a zároveň po načtení detail produktu (událost ee.detail) a zároveň byl odpálen timer20sec.
Stačí pak značku dát odpálit 1x za stránku,
Event .* zatrhnete povolit reguláry.
A pak už jen říci: „gtm.event.list.join unique“ obsahuje gtm.dom, obsahuje timer20sec, obsahuje ee.detail.

gtm.elementVisibility.list.elementid

function(){ return window['dataLayer'].filter(function( obj ) {return obj['event'] == "gtm.elementVisibility"}).map(function(prod) { return prod['gtm.elementId']; }).join(" ");}
Co to je?
Seznam element ID prvků na kterých byli spuštěný události viditelnost prvku (gtm.elementVisibility).
Příklad použití:
Chci spustit event, pokud uživatel viděl XYZ.

.