Rubriky
Blog o webové analytice

Slajdy z SuperWeek 2020 – příběhy v datech a pohledu na analytiku

Výběr slajdu ze SuperWeek 2020 zaměřených na více na příběhy v datech a pohledu na věc.

Další slajdy z přednášek

Hlavní článek s první várkou slajdu ze SuperWeek 2020
Slajdy z technických přednášek na téma Google analytics web and app a GTM.

Miroslav Varga – Don’t bring data. Tell stories!

Odkaz na prezentaci

Julien Coquet – “You will never be a data scientist, my son” is available

Hejtík na pojmenování pozice vs náplň práce.

Odkaz na prezentaci

Steen Rasmussen – Anaytics Beyond Marketing

Tyto slajdy moc nedají bez samotné přednášky.

Odkaz na prezentaci

Fred Pike – Time Travel for the Prof Services Firm

Odkaz na prezentaci

Astrid Illum – Scales of Anubis

Odkaz na prezentaci

Matt Gershoff – Beyond Ab Testing: Power And Posteriors

Odkaz na prezentaci

Moe Kiss – What the Data Analyst can learn form Engineering

Odkaz na prezentaci

Ellan Nguyen – Building an Analytics Center of Excellence

Odkaz na prezentaci

Další slajdy z přednášek

Hlavní článek s první várkou slajdu ze SuperWeek 2020
Slajdy z technických přednášek na téma Google analytics web and app a GTM.

.