Rubriky
Blog o webové analytice

Nastavení přístupových práv v Google analytics pro vašeho online marketing specialistu / agenturu

Co nedělat?

 • Nedávejte komukoliv(agentura, konzultant) vaše přihlašovací údaje do vašeho Google Analytics.
 • Nepoužívejte jedno stejné heslo ve všech službách.
 • Nenastavujte kohokoliv vyšší nebo stejné práva k web než máte vy sami.

Co tedy dělat?

 1. Podepište s tím komu přidělujete práva „smlouva o mlčenlivosti“(NDA).
 2. Nastavte jednotlivá práva k analytickým nástrojům pro agentury/konzultanta dle potřeby.

Jednotlivé práva:

Právo – Správa uživatelů

Toto nastavení práva nedávejte pokud možno nikomu, protože ten kdo je má má právo i vyhodit ostatní (včetně vás) z přidělených Google Analytics. Jsou zde samozřejmě vyjímky, třeba firma co vám tvoří web, při jeho tvorbě potřebuje dostatečná práva. Po rozběhnutí projektu do funkčního stavu pak tvůrci stačí právo Upravit. Pokud nemáte dostatečně dobře nastavené Google Analytics, tak je možné, že budou firmy co vám pomáhání s online marketingem potřebovat tyto práva na chvíli i práva vyšší, aby mohli nastavit best practises. Ty můžete na přidat jen na dobu konzultace, kdy vám specialista pomůže propojit Googla Analytics s Google search console (Google webmaster tools) a Google Adwords, je to otázka cca 5-10min. Po konci konzultace už stačí nastavit práva na původní hodnotu. Pro koho je? Majitel web.

Právo – Upravit

Ideální pro online marketing agenturu, webového analytika, tvůrce webu. Všichni kdo potřebuji nastavovat detailně Google Analytics.

Právo -Spolupráce + číst a analyzovat

Prakticky nejčastější verze přidělovaných práv, hodí se pro všechny spolupracovníky na projektu, agentury, konzultanty. Vidí z Google analytics a mohou přidávat poznámky. Pro koho je? PPC specialista, člověk dělající reporty, vaši obchodní zástupci, lidi z vaší firmy, váš linkbuilder a všechny ostatní

Rozsah práv:

Přístup na úrovni účtu

Uživatelé vidí všechny vaše služby(weby) pod vaším účtem a vidí samozřejmě i všechny výběry dat. Proto pokud máte více webů, pod jedním účtem uvidí uživatel je všechny. Toto právo je ideální pro pro správce webu, agentury nebo konzultanty co musí vidět do všech webů.

Přístup na úrovni výběru dat

Uživatelé vidí jen přidělený výběr dat, ideální pro obchodníky, spolupracovníky, ppc specialisty atd.

Co budete na toto nastavení Google Analytics (dále jen „GA“) potřebovat?

Dostatečně vysoká práva.

Dostatečná práva

Google Analytics - nastavení práv - dostanečná práva

Nedostatečná práva

Google Analytics - nastavení práv - nedostanečná právaPokud je vám někdo nedal a jste majitel webu, měli by jste je chtít.

Jak nastavit přístup do Google Analytics?

 1. V Google Analytics, vybrat v horní záložce „Správce“(1).
 2. Na stránce „Správce“ v levém sloupci „ÚČET“(2) nebo „VÝBĚR DAT“(3) vybrat
  na jaké úrovni chcete přidělovat práva.
 3. Podle vaše výběru kliknout na tu správnou verzi „Správa uživatelů“ napravo nebo nalevo.
  Google Analytics - nastavení práv - Účet vs Výběr dat
 4. Zde pod nadpisem „Přidat oprávnění pro uživatele:“ zadat můj email: marek.lecian@gmail.com (1)
 5. Za tímto polem je nabídka s výběrem práv a zde nastavit.(2)
  1. Zatrhnout „Upravit“ – Full servis agentury, webový analytici a tvůrci webu
  2. Zatrhnout „Spolupráce“ – všichni ostatní
  3. Zatrhnout „Číst a analyzovat“ – všichni ostatní
 6. Zatrhnout „Upozornit tohoto uživatele e-mailem“(3)
 7. Kliknout na „Přidat“(4)Google Analytics - nastavení práv - Nastavení
.

Napsat komentář